Frida Arwen Rosesund

Frida Arwen Rosesund

Frida är född 1977 och är uppväxt i Dalarna, men bor nu i Stockholm där hon driver förlaget Mörkersdottir och imprintet Swedish Zombie. Den svenska folktron är en stor inspiration i hennes böcker. Näckens döttrar som är hennes sjätte roman är en fristående fortsättning på Att de i tid må väckas.

Annonser