Lucka 11: Vem är Saga Torstensson?

Till våren ger Mörkersdottir förlag ut en hemlig författare, Saga Torstensson skriver under pseudonym och inte ens jag vet vem hon är. Sitt författararvode vill hon skänka till välgörenhet. I dagens lucka presenterar hon sig på sitt eget märkliga sätt:

Saga1Den 8 februari 2008, akutmottagningen i Halmstad: Saga Torstensson, 24 år, ger upp sitt sista andetag. Några månader går. Saga dyker upp på olika nätforum. Hon skriver berättelser med skräckinslag. Hon knyter kontakt med likasinnade.
Genom berättelserna förmedlar hon bilder av en värld långt långt borta, men ändå här. Bilder som tränger djupt in i sinnet, framkallar drömmar och hallucinationer. I vissa fall även galenskap.
Det påstås till och med att hon har tagit fysisk gestalt igen. Hur det skulle gå till är det ingen som vet. Tekniken för så kallade smarta tumörer – undermedvetna gränssnitt mellan gammal tanke och ny materia – är ännu i sin linda.
Saga är död men lever. Saga framträder i ständigt nya skepnader. Historien är densamma men tar sig hela tiden nya former.
En dag börjar håret tränga genom väggen, som en varelse genom porös tid. Sladdar sticker ut ur din slittade handled. Insektsäggen jäser i tarmen. Ur druvbörden stiger en halv tingest. Allt dränks i blått…
Saga Torstensson är en psedonym. Hon är berättelsen och den verkliga berättaren existerar bara i Sagas fantasi.