The Legend of Valdis Myrkùrdottir

Valdis Myrkurdòttir was born as the eldest daughter in 1383 in Iceland. Her father was a poet and a boozer and when Valdis mother dies and the father no longer is able to take care of his family, Valdis has to provide for her three younger siblings.
She tries to assert herself as a poet like her father, but doesn’t succeed. So she gets an offer from the Dark that in exchange for her soul, achieve great success as a storyteller. Desperate as she is, she accepts the offer, leaving her soul to darkness.

The success is immediate: the stories that come out of her mouth is fabulous and magical and it’s not long before Eric of Pomerania discovers her and takes her to his court, where she entertain the royals with her stories. Even the family may move in and Valdis
and her siblings and father has a chance to replace their poor and meager existence for a luxurious and comfortable life. But no happiness lasts forever – while Valdis family members age and die
one by one, Valdis remains young and immortal, doomed to for time and eternity tell new stories.

Valdis Myrkurdottir

Lucka 24: Legenden om Valdis Myrkùrdottir

Valdis Myrkurdòttir föds som äldsta dottern 1383 på Island. Hennes far är en skald och suput och när Valdis mor dör och fadern inte längre förmår ta hand om sin familj, läggs ansvaret på Valdis att sörja för sina tre yngre syskon. Hon försöker slå sig fram som skald som sin far, men lyckas inget vidare. Så får hon ett erbjudande från mörkrets makter att i utbyte mot sin själ, nå stor framgång som historieberättare. Desperat som hon är godtar hon erbjudandet och lämnar sin själ till mörkret.

Framgången låter inte vänta på sig: historierna som kommer ur hennes mun är sagolika och magiska och det dröjer inte länge förrän Erik av Pommern upptäcker henne och tar henne till sitt hov där hon får underhålla de kungliga med sina berättelser. Även familjen får flytta in och Valdis och hennes syskon och far får byta ut sin fattiga och torftiga tillvaro mot ett lyxigt och bekvämt liv. Men ingen lycka varar för evigt – medan Valdis familjemedlemmar åldras och dör en efter en, förblir Valdis ung och odödlig, dömd att för tid och evighet berätta nya historier.

Valdis Myrkurdottir