Vinnare i skräckpoemtävlingen…

… blev Jenny Persson med dikten Demonic. Grattis Jenny! Du vinner förlagets bokmärke. Och motiveringen lyder:

Författaren skapar med enkla medel en mörk stämning som stämmer väl överens med bildens känsla.

Demonic

No, don’t come here

The demon is restless tonight

I feel it moving my muscles

Pulsing through my veins

No, don’t touch me

The demon is raging tonight

I hear it screaming in my head

Tearing at my memories

No, don’t love me

The demon is starving tonight

I taste its hunger in my mouth

Wanting to devour you