BTJ-recension av Spegelsång

 Steven Trolins debutbok är en roman i genren magisk realism, den rör sig mellan dröm och verklighet. Läkaren
Mikael Halperson får ett sammanbrott och en psykolog engagerar sig för att hjälpa honom bli av med den mörka
rösten som talar ur honom på nätterna. (…)
(…)denna mörka historia slutar hoppingivande. En intressant ny författare.

Margareta Hartelius, BTJ