Mini-utlåtande

Vi gör nu även mini-utlåtanden: för 1250 kr inkl. moms får du en bedömning på ditt första kapitel och ett synopsis. Vi tittar på samma saker som i ett vanligt utlåtande: story, språk, karaktärer, miljö, o.s.v. Det kan ge dig en hint om du är på rätt spår utan att du behöver lägga en stor summa på ett fullständigt utlåtande. Beställer du ett mini-utlåtande får du en rabatt på 20% om du sedan vill ha ett helt utlåtande.

Skicka till manusmorker@outlook.com